ACPA

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE L’ANTROPOLOGIA

ACPA3m

PRESENTACIÓN

El 30 de juny de 2010 l’ICA va decidir, en assemblea extraordinària, la creació de l’Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia, una associació que va ser legalment inscrita al Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el 19/7/2010. En l’assemblea extraordinària de l’ICA celebrada el proppassat 19/12/2011 es va aprovar l’estatut de col·laboració entre l’ICA i l’ACPA. Aquestes dues organitzacions treballaran de la mà en la promoció de l’Antropologia al nostre país: l’ICA, ocupant-se de temes relacionats amb la recerca; l’ACPA, dels assumptes vinculats a la professionalització.

 JUNTA DIRECTIVA
Helena Güell Barceló, Presidenta
María Valdés Gázquez, Secretària
Juana Ibáñez Gambero, Tresorera
Jordi Colobrans Delgado, Vocal
Roger Costa Solé, Vocal
María Carballo López, Vocal
Aurora González Echevarría,Vocal
Jesús Izquierdo Cancho, Vocal
Toni Navarro Prados, Vocal
Montserrat Garcia Picañol, Vocal
Pepi Soto Marata, Vocal
Josep Guasch Capell, Vocal
Carmen Salcedo Vereda, Vocal
Adrià Pujol Cruells, Vocal

ENLACE
Web principal: http://acpantropologia.blogspot.com.es