AVA

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA

AVA_horitzontal

PRESENTACIÓN

L’Associació Valenciana d’Antropologia (AVA) es constituí l’any 2004 per iniciativa d’antropòlegs i antropòlogues de les universitats valencianes. L’AVA forma part de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (FAAEE) integrada per associacions semblants de diverses Comunitats Autònomes. Els nostres objectius fonamentals són la promoció i difusió dels coneixements i la pràctica antropològica; el foment de la relació entre persones interessades per l’antropologia i la coordinació d’activitats i projectes; la promoció del contacte amb associacions i professionals de disciplines afins i en compromís amb la realitat social, l’associació vol ser un espai de discussió, reflexió i aprofundiment científic sobre la societat i cultura valencianes.

La Asociación Valenciana de Antropología (AVA) se constituyó l’año 2004 por iniciativa de antropólogos y antropólogas de las universidades valencianas. La AVA forma parte de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (FAAEE) integrada por asociaciones parecidas, de varias Comunidades Autónomas. Nuestros objetivos fundamentales son la promoción y difusión de los conocimientos y la práctica antropológica; el fomento de la relación entre personas interesadas por la antropología y la coordinación de actividades y proyectos; la promoción del contacto con asociaciones y profesionales de disciplinas afines. En compromiso con la realidad social, la asociación quiere ser un espacio de discusión, reflexión y profundización científica sobre la sociedad y cultura valencianas.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Beatriz Santamarina
Tesorero: Albert Moncusí
Secretaría: Teresa Vicente
Vocales:
Pablo Vidal
Diego Ortega
Joan Seguí
Eugenia Bayona
Miquel Ruiz
Joan Miquel Tomàs
 
ENLACES
Web principal: http://avaantropologia.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-Valenciana-dAntropologia-Asociaci%C3%B3n-Valenciana-de-Antropolog%C3%ADa/651770271503499

Anuncios