ICA

INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

PRESENTACIÓ

L’Institut Català d’Antropologia es va néixer l’any 1978 a iniciativa d’un grup d’antro¬pòlogues i antropòlegs davant la necessitat d’obrir noves pers¬pectives i formes de treball. L’Institut treballa per difondre la disciplina antropològica i per crear un espai de discussió, investigació i aprofundiment cien¬tífic de la societat i cultura a Catalunya.
Des dels seus inicis molts han estat els seminaris, conferències, col•loquis, taules rodones i sessions de treball organitzats per l’ICA amb l’objectiu d’oferir una formació continuada de la disciplina. Les temàtiques tractades són amplies i diverses i entre els professionals estrangers que ens han visitat figuren: Pierre Bonte, Jonathan Friedman, Maurice Godelier, Marvin Harris, Claude Meillassoux, etc. Entre els actes més destacats dels darrers anys, l’ICA ha organitzat actes d’homenatge als destacats antropòlegs Claude Lévi-Strauss, John V. Murra, Josep Ramon Llobera i Ramón Valdés.
Actualment, les activitats de l’ICA s’orienten en tres grans direccions:
RECERCA I CRÍTICA, mitjançant la formació de grups de treball i d’investigació, els quals duen a terme projectes de recerca, organització de col•loquis i sessions científiques, presentació de publicacions, realització de taules rodones, etc.
FORMACIÓ Mitjançant jornades i conferèn¬cies a càrrec d’antropòlegs i antropòlogues, tant del país com d’arreu del món.
DIFUSIÓ d’informació relativa a la disciplina, donant a conèixer els treballs realitzats pels membres de l’ICA, així com tota mena d’informacions relatives a l’antropologia.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Araceli Muñoz García
Vice-presidenta: Begonya Enguix Grau
Secretària: Montserrat Clua i Fainé
Tresorera: Mònica Martínez Mauri
Vocal: Verena Stolcke
Vocal: Alberto López Bargados
Vocal: Cristina Larrea Killinger
Vocal: Julio Zino Torrazza
Vocal: Montserrat Ventura i Oller
Vocal: Carles Salazar Carrasco

ENLACES

Web principal: http://www.antropologia.cat
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Institut-Catal%C3%A0-dAntropologia-ICA/174797385898876
Twitter: https://twitter.com/AntropologiaCat